top of page

Plakāti

Plakāti tēlainā formā uzrunā skatītāju, informējot vai reklamējot kādu pasākumu, personību, problēmu. Tajā ietvertai informācijai jāiedarbojas ātri un nekļūdīgi. Lai efektīvāk pārliecinātu adresātu, plakāta informācijai jābalstās uz nepārprotamu vēstījumu.

Afišas

Afišas ir reklāmas izdevums ar paziņojumu par paredzamu publisku pasākumu vai notikumu – uzvedumiem, filmām, izstādēm, koncertiem u.c. Populārākie plakātu un afišu izmēri ir A3, A2 un A1. Atkarībā no plakāta eksponēšanas vietas un laika piemeklējam atbilstošu papīru vai materiālu, kas piemērots āra apstākļiem.

Plakāti un afišas
bottom of page