top of page

Etiķetes

Etiķete ir sava veida vizītkarte, uz kuras jānorāda visa nepieciešamā informācija par attiecīgo produktu. Tās var būt dažādu formu atkarībā no iepakojuma īpatnībām. Etiķešu dizaina izveide ir īsta māksla, ietilpināt mazā izmērā visu obligāto un vēlamo informāciju tā, lai potenciālajam preces pircējam rastos vēlme preci nopirkt. Etiķete piešķir katrai precei savu identitāti un atpazīstamību. Etiķetes vizuālajam noformējumam ir jāizceļ prece konkurējošo vidū. Anotāciju uzlīmes, svītrkodu uzlīmes, derīguma termiņa uzlīmes, cenu uzlīmes – tām visām ir daudz un ļoti svarīga informācija.

Etiķetes
bottom of page